Žakovce malebná obec pod Tatrami

Obec Žakovce leží západne od Vrbova a nachádzajú sa uprostred Vrbovskej pahorkatiny medzi Popradom a Kežmarkom.

Počet obyvateľov v roku 1991 bol 581 a v roku 2001 stúpol na 614 obyvateľov.

Medzi významnú osobnosť obce Žakovce patrí Marián Kuffa rímskokatolícký kňaz, venujúci sa luďom na okraji spoločnosti.

marián Kuffa
Marián Kuffa